Suport clienţi0786-840-953
TERMENI ŞI CONDIŢII EDUstoreRO - EDUnomRO

logo declaratia fata de mediu 

 

1. Acceptarea conţinutului Termeni şi Condiţii

 

EDUnomRO ("Noi") vă oferă accesul, prin intermediul branch-ului EDUstoreRO la site-ul său https://edu.store.ro și https://edu.nom.ro şi pe site-urile subdomeniului corespondent https://engl.edu.store.ro şi https://engl.edu.nom.ro și pe orice alt serviciu conex sub aceeași denumire, numit în continuare în nume colectiv ("Site-ul"), și prin al său administrator numit ("Webmaster ") pentru orice vizitator numit în continuare în nume colectiv ("Utilizator"), sub rezerva respectării termenilor, condițiilor conținute sau cu referire la ("Termeni şi Condiţii"), precum și la orice alt acord scris între Noi și Utilizator. În plus, atunci când se utilizează anumite servicii sau materiale de pe acest site, Utilizatorii sunt supuși unei norme aplicabile acestor servicii sau materiale care pot conține termeni și condiții în plus față de cele convenite în acest conținut intitulat Termeni și Condiții de utilizare. Prin utilizarea acestui site, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE. DACĂ NU doriți să respectați acești termeni de utilizare, vă rugăm să părăsiți site-ul acum. Acordul dumneavoastră tacit de utilizare, navigare și FOLOSIRE A ACESTUI SITE întră în vigoare din momentul în care accesați acest Site. Conținutul acestui Termeni și Condiții de utilizare devin valabile la data emiterii lor în Februarie 08, 2018. Ne rezervăm în mod expres dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții de utilizare de câte ori o considerăm necesară fără vre-o notificare prealabilă. Utilizatorii site-ului vor avea acces permanent la conținutul acestora stipulate în Termeni și Condiții de utilizare a serviciilor EDUstoreRO, pentru a le putea consulta liber în orice moment. Orice schimbare a conținutului Termeni și Condiții de utilizare devine efectivă din momentul publicării lor pe Site. Va recomandăm citirea acestora lor înainte de utilizarea Site-ului.

 

2. Descrierea Serviciilor

 

Serviciile oferite de EDUstoreRO - EDUnomRO Utilizatorilor, fie că sunt servicii de specialitate plătite sau gratuite sau materiale online oferite liber pentru download, apartenența la ele se fac cu acces direct online. Utilizatori sunt responsabili pentru furnizarea, pe propria cheltuială, a echipamentelor necesare pentru a folosi aceste servicii, inclusiv un calculator, modem, și acces la Internet (inclusiv plata tuturor taxelor asociate cu un astfel de acces). Ne rezervăm dreptul exclusiv de a modifica sau întrerupe furnizarea informațiilor, fie pe site-ul principal, inclusiv pe oricare dintre site-urile afiliate, în orice moment, cu sau fără notificare pentru Utilizator. Nu vom fi răspunzători față de Utilizator pentru acțiunile terților ce utilizează Site-ul. În scopul de a accesa o parte din serviciile de pe acest site, vi se va cere să completați formularul de înscriere online. Înscrierea va necesita utilizarea un nume de cont și o parolă, ceea ce va implica divulgarea unor informații și date ("Date de înregistrare"), precum și menținerea și actualizarea acestor date, în scopul de a le menține curente, complete și exacte. Prin înregistrarea, sunteți de acord că toate informațiile furnizate în datele de înregistrare sunt adevărate și corecte.

 

3. Datele de înregistrare și confidențialitatea

 

Unele informații solicitate prin intermediul utilizării Site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date). Prin accesarea și navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la efectuarea acestor prelucrări de date cu caracter personal. Acest Site este posibil să vă conecteze, ca urmare a navigării, pe alte site-uri de pe Internet sau să includă referințe la informații, documente, software, materiale și/sau servicii furnizate de către terți. Aceste site-uri pot conține informații sau materiale care unele persoane le pot găsi nepotrivite sau ofensatoare. Pentru aceste site-uri și conținuturi care nu sunt sub controlul nostru, sunteți de acord că nu suntem responsabili și nu oferim niciun fel de garanție pentru exactitatea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea, decenta, sau orice alt aspect al conținutului acestor site-uri, și că nici nu suntem responsabili pentru erorile sau omisiunile de orice fel de conținut sau cu referire la alte conținuturi sau produsele sau servicii.

 

4. Informații legate de Proprietatea Intelectuală

 

Copyright © 2012 - 09 Februarie 2018 EDUstoreRO. Toate drepturile rezervate. În sensul acestor Termeni și Condiții, "conținutul" este definit ca orice informație, date, comunicații, software, fotografii, video, grafică, muzică, sunete, și alte materiale și servicii care pot fi vizualizate de către Utilizatori pe site-ul nostru. Aceasta include chiar și panourile de mesaje, chat și alte tipuri de conținut original. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții de Utilizare, sunteți de acord că tot conținutul prezentat pe acest site este protejat prin drepturi de autor, mărci comerciale, mărci de servicii, patente sau alte drepturi de proprietate și legi, și este proprietatea exclusivă a lui EDUstoreRO - EDUnomRO și / sau al afiliaților săi. Vi se permite să utilizați conținutul autorizat în mod expres de către noi sau de furnizorul de conținut specific. Cu excepția uzului personal, copierea, reproducerea, modificarea, republicarea, încărcarea, postarea, transmiterea sau distribuirea de orice document sau informație de pe acest site în orice formă sau prin orice mijloace, fără acordul în prealabil scris de la noi sau de la furnizorul de conținut specific este interzis. În caz contrar sunteți singurul responsabil pentru lipsa permisiunii înainte de a reutiliza orice material cu drepturi de autor, care este disponibil pe acest site. Orice utilizare neautorizată a materialelor care apar pe acest site ce poate încălca drepturile de autor, mărci comerciale și alte legi aplicabile și ar putea duce la sancțiuni penale sau civile. Nici noi și nici filialele noastre nu garantează că utilizarea de materiale afișate pe, sau obținute prin, acest Site nu va încălca drepturile unor terțe părți. A se vedea "Folosirea Neautorizată" de mai jos pentru descrierea procedurilor care trebuiesc urmate în cazul în care o parte consideră că un conținut postat pe acest site încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor, drept de publicitate, sau alte drepturi de proprietate cu privire la orice parte. Toate elementele grafice personalizate, icoane, logo-uri și nume de servicii sunt mărci înregistrate, mărci comerciale sau mărci de servicii ale lui EDUstoreRO - EDUnomRO sau ale filialelor sale. Toate celelalte mărci comerciale sau mărci de servicii sunt proprietatea deținătorilor lor.

 

5. Folosirea Neautorizată a Materialelor

 

Sub rezerva Politicii noastre de Confidențialitate, orice comunicare, informație sau material transmis către acest Site sau la noi, fie prin poștă electronică, poștă, sau prin alte mijloace, pentru orice motiv, vor fi tratate ca fiind neconfidențiale și nebrevetate. A nu se prezenta informații confidențiale sau protejate pentru care nu am convenit de comun acord în scris înainte. Noi ne obligăm să respectăm proprietatea intelectuală a terților, și cerem de la Utilizator același lucru. Dacă dumneavoastră sau orice Utilizator al acestui Site este de părere că drepturile sale de autor, mărcilor comerciale sau a altor bunuri au fost încălcate de către o postare de pe acest site, dumneavoastră sau Utilizatorul este recomandat să ne trimită o notificare agentului nostru desemnat. Pentru a fi eficient, notificarea trebuie să includă: 1. Identificarea suficient de detaliată a drepturilor de autor pe care considerați că au fost încălcate sau alte informații suficiente pentru a preciza drepturilor de autor încălcate. 2. Identificarea materialului despre care susțineți că încalcă drepturile de autor. 3. Furnizarea de informații suficiente pentru a ne permite să vă contactăm (este de preferat adresă de e-mail). 4. Furnizarea de informații, dacă este posibil, suficiente pentru a ne permite să notificăm proprietarul / administratorul paginii web Webmasterul care se presupune că încalcă sau alte tipuri de conținut (adresă e-mail este preferat). 5. Includeți următoarea declarație: "Am o bună credință că utilizarea materialelor cu drepturi de autor descrise mai sus ca se presupune că încalcă nu este autorizată de către proprietarul drepturilor de autor, agentul acestuia sau de lege." 6. Includeți următoarea declarație: "Jur, sub pedeapsa pentru sperjur, că informațiile din notificare sunt corecte și că sunt proprietarul drepturilor de autor sau sunt autorizat să acționez în numele proprietarului unui drept exclusiv care se presupune că a încălcat ". 7. Semnați hârtia. 8. Trimiteți comunicarea scrisă scanată la următoarea adresă de e-mail: desemnat de agent pentru încălcarea invocată: Contact: Călin-Ioan Popescu Email: edunomro (at) gmail (dot) com. Recunoașteți și sunteți de acord cu faptul că la primirea unei cereri de încălcare a drepturilor de autor prin confirmare, vom elimina în termen de 48 de ore materialele identificate pe site-ul nostru, fără răspundere față de dvs. sau orice altă parte.

 

6. Conduita pe Site

 

Utilizarea de către dvs. a site-ului se supune tuturor legilor și reglementărilor aplicabile, și sunteți singurul responsabil pentru conținutul comunicărilor dvs. prin intermediul site-ului. Prin postarea de informații folosind orice serviciu de comunicații, chat room, mesager, grupuri de știri, bibliotecă software, sau alt serviciu interactiv care pot fi disponibile pentru Utilizator prin intermediul acestui site, sunteți de acord că nu veți încărca, distribui sau facilita distribuirea de orice conținut - inclusiv text, de comunicații, software, imagini, sunete, date sau alte informații – pentru că: (a). este ilegal, amenințător, abuziv, de hărțuire, defăimător, calomniator, înșelător, fraudulos, invaziv al unui alt conținut de confidențialitate, conține descrieri sau conturi ale unor acte sexuale (inclusiv explicite sau grafice, dar fără a se limita la limbaj sexual de natură violentă sau amenințare îndreptate la un alt individ sau grup de indivizi), sau altfel încalcă regulile sau politicile noastre; (b). victimizează, hărțuiește, conținut degradant, sau intimidant față de un individ sau un grup de indivizi pe bază de religie, sex, orientare sexuală, rasă, etnie, vârstă, dizabilitate; (c). încalcă drepturile de autor în raport cu un brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor, drept de publicitate sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terț; (d). constituie publicitate neautorizata sau nesolicitată, nedorite sau e-mail în vrac (de asemenea, cunoscut sub numele de "spamming"), scrisori în lanț, orice altă formă de solicitări neautorizate sau orice formă de loterie sau jocuri de noroc; (e). conține viruși sau orice alt cod de computer, fișiere sau programe care sunt concepute sau destinate să perturbe, să deterioreze sau să limiteze funcționarea oricărui alt software, echipamente hardware, sau de telecomunicații sau de a deteriora sau de a obține acces neautorizat la orice date sau alte informații ale terților; (f). atinge moral orice persoană sau entitate, inclusiv oricare dintre angajații noștri sau reprezentanți. Noi, în general, nu păstrăm, nu monitorizăm conținuturi postate de Utilizatori cu excepția celor postate de ei înșiși pe forumuri sau bloguri. Cu toate acestea, ne păstrăm dreptul de a elimina orice conținut care, în opinia noastră, nu este în conformitate cu acești Termeni de Utilizare și orice alte reguli de conduită de utilizare pe site-ul nostru sau altfel este dăunătoare, inacceptabilă sau inexactă. Nu suntem responsabili pentru orice eșec sau întârziere în eliminarea unor astfel de conținuturi. Sunteți de acord în calitate de Utilizator cu o astfel de acțiune și renunțați la orice pretenție împotriva noastră care decurge din întârzierea îndepărtării de astfel de conținuturi. În plus, nu puteți utiliza contul dvs. pentru a încălca securitatea unui alt cont sau pentru obținerea de acces neautorizat la o altă rețea sau server. Nu toate zonele site-ului pot fi disponibile pentru Utilizatori. Utilizatorii care atentează la securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi acționați în răspundere penală sau civilă. Sunteți de acord că Noi putem, în orice moment, la discreția noastră absolută, să terminăm calitatea de membru, de cont, sau alte afilieri cu Site-ul nostru fără o notificare prealabilă pentru încălcarea a oricăreia dintre prevederile de mai sus. În plus, sunteți de acord că vom coopera pe deplin cu investigațiile de încălcare a securității sistemelor sau a rețelei la alte site-uri, inclusiv cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii în investigarea infracțiunilor suspectate.

 

7. Condiţiile Internaţionale de utilizare

 

Deși acest Site poate fi accesat la nivel mondial, vom face o declarație prin prezenta cu privire la faptul că materialele de pe acest Site sunt adecvate sau disponibile pentru a fi utilizate în locații și din afara României, unde din diverse motive accesarea lor poate fi făcută și din teritorii unde conținutul lor s-ar putea să fie este ilegal sau interzis. Cei care aleg să acceseze acest site din alte locații o fac pe proprie inițiativă și sunt responsabili pentru respectarea legilor locale. Orice ofertă pentru orice produs, serviciu, și / sau informație făcută în legătură cu acest Site este nulă acolo în teritoriul unde ea este interzisă sau ilegală.

 

8. Politica cookie

 

Cookie-urile sunt standard industrial și au scopul de a permite adaptarea conținutului Site-ului la nevoile consumatorului respectiv al Utilizatorului cât și la accesarea anumitor facilități oferita ca urmare utilizării acestora. Noi folosim Google Analytics în calitatea ei de furnizor terț. Dacă nu doriți accesul nostru la evaluarea serviciilor oferite nu trebuie decât să schimbați setările browser-ului dumneavoastră. Navigarea în continuare a Utilizatorului pe paginile Site-ului EDUstoreRO - EDUnomRO implică acceptul implicit al politicii noastre cu privire la cookie.

 

9. Responsabilitate

 

În nici o împrejurare, EDUstoreRO - EDUnomRO nu răspunde pentru nici o pagubă făcută direct sau indirect adusă Utilizatorului ca urmare a utilizării acestui Site și a informațiilor ce le cuprinde sau orice alte pagubă cauzată de erori de conținut, întârzieri de editare sau postare sau întreruperi în operare sau transmitere, omisiuni neintenționate, căderi de linie, defecțiuni, viruși sau orice alți factori similari și nici pentru conținuturi de produse sau servicii oferite de terți prin linkurile de pe Site. Ținând cont de acestea https://edu.store.ro nu își asumă nici o răspundere cu privire la informațiile oferite pe acest Site. Utilizatorul este singurul responsabil pentru evaluarea exactității conținuturilor, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site. EDUstoreRO – EDUnomRO prin al său Webmaster înlesnește accesul Utilizatorului prin accesul la Site. Webmasterul nu este răspunzător pentru incidentele sau întârzierile survenite ca urmare a defecțiunilor tehnice apărute la furnizorii serviciilor ce intermediază accesul Utilizatorilor la site, nici pentru eventualele daune sau neajunsuri pe care acestea le pot aduce Utilizatorilor Site-ului; totodată nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile Sitului nu pot fi accesate pe o perioada nelimitată de timp din varii motive fie ele tehnice sau comerciale. Webmasterul va depune eforturi pentru ca informațiile oferite pe Site să fie corecte, oferite la timp, va face corectarea acestora dacă vor apare și se va ocupa de actualizarea lor într-un interval de timp rezonabil. Acest Site se află sub jurisdicția Comunității Europene și al statului Român. Utilizatorul este de acord că pentru orice problemă apărută de natură juridică se va încerca rezolvarea ei pe cale amiabilă. În cazul în care acest fapt devine imposibil rezolvarea ei se va face legal pe teritoriul României după legile din România și ale Uniunii Europene.

 

10. Încheiere Termeni şi Condiţii

 

Fără o notificare prealabilă a Utilizatorului, EDUstoreRO - EDUnomRO îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul prezent, fără o notificare prealabilă. Ele, schimbările devin efective din momentul publicării lor pe site. În cazuri excepționale de forță majoră, EDUstoreRO - EDUnomRO îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment. Vă recomandăm în calitatea dumneavoastră de Utilizator citirea acestor Termeni și Condiții înainte.

 

Acest document a fost redactat în Februarie 09, 2018

 

Pentru orice încălcare sau tentativă de încălcare al acestui acord vă rugăm să ne contactați în cel mai scurt timp posibil. Ne vom strădui să vă răspundem în timp util de maxim 48 de ore. Vă mulțumim.

 

CONTACTEAZĂ EDUstoreRO


Folosind formularul de Contact EDUstoreRO, ne puteţi trimite întrebări sau nelămuriri, sugestii sau chiar preocupări, comentarii cu privire la serviciile oferite. Vă rugăm să folositi o adresă de e-mail validă, pentru a putea primi un răspuns. Prin faptul că ne-aţi contactat presupunem că aţi citit termenii Legal de mai jos privind Termeni şi Condiţiile de Utilizare, Politica de Confidenţialitate, Declaraţia Faţă de Mediu şi Certificatul EDUnomRO şi că sunteţi de acord cu ele. Ne vom strădui să vă răspundem în timp util.

Vă mulțumim !

Timişoara 300360, Timiş, România

Suport clienţi 0786-840-953